About us

บริษัท ไทยสลี่พเมดิแคร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม ปีพ.ศ. 2538 และได้ดำเนินกิจการทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 17 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดตั้งบริษัท

บริษัท ไทยสลี่พเมดิแคร์ จำกัด ได้ทำธุรกิจบริการทางการแพทย์ คือการบริการด้านการตรวจสุขภาพการนอนหลับการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจวินิจฉัยการนอนกรน(Snoring) และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ด้วยเครื่องตรวจที่ได้มาตราฐาน ยี่ห้อ Philips respironics เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ไทยสลี่พเมดิแคร์ จำกัด ได้จัดจำหน่ายเครื่องรักษาโรคนอนกรน หรือเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง (CPAP) ยี่ห้อ Philips Respironics เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Home care ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้วยนโยบายของ บริษัท ไทยสลี่พเมดิแคร์ จำกัด ได้บริการลูกค้าและการบริการหลังการขาย จึงจัดให้มี Show room บริการหน้าร้าน และการติดต่อของลูกค้าและบริษัทได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งที่ตั้งบริษัทจะติดกับรถไฟใต้ดิน (MRT) ไม่เกิน 100 เมตร รวมถึงการบริการที่มีที่จอดรถสำหรับลูกค้า ไปมาสะดวกรวดเร็ว (แผนที่บริษัท)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save