บริการตรวจการนอนหลับ ระดับ Gold Standard

บริการตรวจการนอนหลับ ด้วยเครื่องตรวจการนอนหลับ ระดับ Gold Standard (Full Polysomnography) Alice 5 ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ราคาพิเศษ จากปกติ 15,000 บ.ลดเหลือ 7,500 บ. ใช้สิทธิ์เบิกได้ 7,000 บ.